Ticība taisnīgai pasaulei

BLOG
Konstantīns Žiharevs
Konstantīns Žiharevs
BLOG
Перейти к контенту

Ticība taisnīgai pasaulei

Psiholog Riga|Психологическая помощь рига| Психолог Рига
Опубликован от Konstantīns Žiharevs вход Domāšanās psiholoģija · 10 декабрь 2018
Tags: Ticībataisnīgaipasaulei.Izveliessavunākotni.KonstantīnsŽiharevs
Psihologija - Izvelies savu nākotni...
  
„Ticība taisnīgai pasaulei”

 Jēdziena „ticība taisnīgai pasaulei” skaidrojums

Mūsdienu demokrātiskā sabiedrība lielā mērā balstās uz vispārpieņemta taisnīguma principiem: tiesiskais taisnīgums (valsts garantēta drošība apmaiņā pret likumpaklausīgu rīcību), ekonomiskais taisnīgums (labi apmaksāts darbs–alga, taisnīgie nodokļi–infrastruktūra, labi sociāli apstākļi lielākajai daļai iedzīvotāju), vismaz konceptuāls sociālpolitiskais taisnīgums (vienlīdzīgas iespējas un tiesības).

Turklāt taisnīgumam ir īpašs statuss, kas ir augstāks par citām normām un vērtībām.
 
Taisnīguma vārdā var tikt leģitimizēta un pat pieprasīta brīvības, dzīvības un laimes zaudēšana – nevienai citai sekulārai vērtībai nav salīdzinoši tik liela spēka (Lerner,
 Var teikt, ka ikvienam saprātīgam pieaugušajam piemīt taisnīguma izjūta, kas ir universāla savā būtībā, bet tās izpausmes un saturu ietekmē un nosaka konkrēta kultūra (Fikentscher, 1991).

 
Skaidrojot taisnīguma principa nozīmi, 1965. gadā sociālais psihologs Melvins Lerners radīja konceptu „Ticība taisnīgai pasaulei” („Belief in a Just World”), kas sākotnēji bija paredzēts kā metafora, lai aprakstītu cilvēkiem piemītošu tendenci attīstīt vispārēju taisnīguma izjūtu, nevis kā psiholoģisks konstrukts, par kādu tas šobrīd ir izveidojies (Lerner, 1997). Ticības taisnīgai pasaulei (TTP) hipotēzes būtību var „Ticība taisnīgai pasaulei”: mūsdienu pētījumu virzieni A. Zdanoviča
  
Formulēt kā indivīdiem piemītošu nepieciešamību ticēt, ka viņi dzīvo pasaulē, kurā ikviens saņem to, ko pelnījis, un ikviens ir pelnījis to, ko saņem, turklāt šī vajadzība ticēt taisnīgai pasaulei, visticamāk, rezultēsies ar ticību taisnīgai pasaulei (Hafer &Bègue, 2005).

Teorijas autors (Lerner, 2000) skaidro, ka ticība taisnīgai pasaulei cilvēkos veidojas normālā attīstības procesā: bērni pakāpeniski iemācās atteikties no nekavējošu iegribu apmierināšanas un rīkoties tā, lai sasniegtu kādu laikā attālinātu, bet vērtīgāku mērķi. TTP nodrošina pamatu pārliecībai, ka cilvēki, pat ja ne uzreiz, tomēr saņem to, ko pelnījuši; līdz ar to Lerners (Lerner, 1977) uzskata, ka tas ir pamats t. s. personīgajam līgumam (personal contract) – TTP ļauj cilvēkiem racionalizēt nepieciešamību katru dienu strādāt un veikt ikdienas pienākumus, nesaņemot tūlītēju atlīdzību (Sebby & Johnston, 2012).

 
Līdz ar personīgā līguma attīstību mainās arī indivīda uzvedības motivācija – netiek mēģināts iegūt to, ko „vēlas”, bet to, kas ir „pelnīts” (Maes & Kals, 2002). Pārliecība, ka pasaule ir taisnīga, palīdz uztvert fizisko un sociālo vidi kā stabilas un sakārtotas struktūras. Šādas ticības neesamība radītu grūtības īstenot ilgtermiņa mērķus, kā arī apgrūtinātu sociāli vēlamas uzvedības regulācijas iespējas ikdienā.
 Ņemot vērā TTP adaptīvo nozīmi, indivīdu var nopietni satraukt situācijas, kas liek apšaubīt šādas taisnīgas un sakārtotas pasaules esamību (Lerner & Miller, 1978).
  Eksperimentu rezultāti liecina, ka pastāv dažādas metodes, ar kuru palīdzību indivīdi cenšas saglabāt ticību taisnīgai pasaulei, ja tiek konfrontēti ar nevainīgu upuru ciešanām (Lerner, 2000):
 
1) novērotāji, ja viņiem tiek dota iespēja, cenšas palīdzēt un glābt upuri;
 
2) ja šāda iespēja netiek dota, novērotāji var noniecināt upuri (victim deroga‑
 
tion), turklāt, jo lielākas ir upura ciešanas, jo lielāks nosodījums;
 
3) novērotāji, kuri zina, ka upura ciešanas tiek simulētas eksperimentālos nolūkos,
 
paredz, ka naivie novērotāji paudīs līdzjūtību un nenoniecinās upuri;
 
4) upuri netiek noniecināti, ja novērotājiem atgādina sociālās normas attiecībā
 
uz nelaimes gadījumos cietušiem upuriem vai ja novērotājiem jāvērtē sev līdzīgi
 
upuri;
 
5) lai gan novērotāji nenoniecina upurus, kuri ir izteikti līdzīgi pašiem novērotājiem,
 
viņi papildus piepūlas, lai izvairītos no klātesamības šādā situācijā.

 
Secinājumi
 
Viens no pēdējo gadu galvenajiem TTP pētījumu paradigmas attīstības virzieniem ir pāreja uz daudzdimensionālu konstrukta izpratni un praktisku lietojumu, nodalot personīgu ticību taisnīgai pasaulei no vispārējas; ticību taisnīgai pasaulei no
ticības netaisnīgai pasaulei, kā arī imanento un galīgo taisnīgumu u. c. Personīgā resursa izpratnē ticība taisnīgai pasaulei var kalpot gan kā aizsardzība pret stresu, gan kā uz sasniegumiem vērstas uzvedības pastiprinātājs. TTP funkcionālā nozīme galvenokārt izpaužas trijos veidos:
iekšējā uzticēšanās
  sajūtā pret citiem indivīdiem un dzīvi kopumā, kas ļauj plānot nākotni un investēt ilgtermiņa mērķos; asimilācijas funkcijā, kas ļauj vieglāk pārvarēt piedzīvotās netaisnības un veicina augstāku subjektīvo labklājību; kā sociāli vēlamas un taisnīgas
uzvedības veicinošs faktors.

1940.–1941. gads
Psihologi un pedagogi - izmaiņas mācību procesā un ideoloģijā piedzīvoja pēc padomju karaspēka ienākšanas Latvijā un padomju varas nodibināšanas 1940. gada vasarā.
1940./41. mācību gadā situācija mācību iestādēs bija līdzīga – mainījās iestāžu un struktūrvienību nosaukumi, tās reorganizēja, no darba atlaida tos, kurus neuzskatīja par lojāliem padomju varai, bet vadītājus vispirms apstiprināja kā vietas izpildītājus,
un mācību gada laikā liela daļa no viņiem tika nomainīta. Tā tas bija arī Latvijas Universitātē, kuras nosaukums kļuva garāks – Latvijas Valsts universitāte. Ar 1940. gada 1. septembri tika likvidēta Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filozofijas
nodaļa, kas jaunajai varai likās reakcionāra un ideālistiska.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2016, 810. sēj

Mums kopā ar Jums ir palikusi pēdējā iespēja glābt mūsu valsti, nosargāt nacionālās intereses un uzlabot katra iedzīvotāja labklājības līmeni...
Taisnīga sociālā politika - samazināt aizsardzības izdevumus un neattaisnotus budžeta izdevumus! Palielināt pensijas, bērnu pabalstus, palielināt finansējumu medicīnas un sociālajām nozarēm un t.t.
Katram cilvēkam, kurš ir pie varas, kuram uzticējās tauta velēšanās laika, kurš pārvalda tautas naudu (nodokļi) - jābūt kriminālai atbildībai par savu tautu un iztērētiem tautas līdzekļiem.
Izvelies savu nākotni...

Ierēdņiem ir jānodarbojas ar organizāciju un vadību.
Un tagad viņi nodarbojas ar savu biznesu.
Mūsu valsts iedzīvotāji katru dienu pamet Latviju. Pamet to, jo nejūtas droši par sevi un saviem bērniem. Varas partijas NAV rūpējušās par mūsu valsts izbraukušajiem jau 18 gadus. Un nerūpējas arī par to, lai tagad Latviju cilvēki nepamestu. Andris Imants Kokenbergs -Gribētu zināt, cik pēdējos gados Latvijā nākas redzēt ko normālu! Barokļi to vien dara, kā JŪTAMI SEV PAAUGSTINA ALGAS , un reizi 4 gados dzied lakstīgalu balsīs (pirms vēlēšanām)! Nevar vēlēties pārmaiņas un vienlaicīgi turpināt balsot par labējām partijām, kas atrodas pie varas jau desmitiem gadu. Atbalsti pārmaiņas un Jaunu Saskaņu, jaunus cilvēkus, jaunu politiķu.Ja problēmu nevar atrisināt, tā ir noklusēta" - šo principu šodien atbalsta Latvijas varas iestāži, kuri negrib iet pret zādzībām, ierēdņu kabatas firmām un korupciju, viņi nevēlās runāt par demogrāfisko situāciju valstī, par ekonomiku, un dara tautai iespaidu, ka it kā nekas slikts nenotiek. Viktors Steins - Kamēr mūsu ārpolitiku vadīs partijas kuras iet ASV pavadā un paklausīgi ietur aizokeāna interešu kursu, tikmēr - nemainīsies mūsu pašu sabojātās attiecības ar vitāli mums svarīgiem austrumu kaimiņiem . Bet , manuprāt jau ir par vēlu ko vairs izlabot . Latvijas iedzīvotāji kas agrāk gaidīja no saviem varturiem ka tie nostiprinās un veicinās ekonomisko sadarbību ar austrumiem jau sen vairākkārtēji ir vīlušies savās cerībās un iespējās un pa vienam vien ir pametuši šo bezcerīgo Valsti . To skaitā arī es . Latvijas prostitūt-politiķi ir pārdevuši Latvijas iedzīvotāju intereses un mierīgo nākotni un tik dziļi un neglābjami ir sabojājuši it visur , ka to vairs nav iespējams labot . Gribu ar to teikt ka - ja kāda politiskā kustība šodien mēģinātu mainīt pagriezt Latvijas ārpolitikas kursu uz kaut vai neitrālu ... tad tiem ātri pienāks necienīgs un apkaunojošs gals . Kādu uzpirks , kādu ar sūdiem nomētās , kādu par pedofiliju vai zoofīliju apsūdzēs un ar to viss beigsies . Ja aizokeāna intereses Latviju ir iecerējušas par kara bāzi pārveidot ,tad to vīņi arī dara , un mūsu prostitūt-politiķi ir visu tam scenārijam sagatavojuši .
Mūsu ierēdņi un deputāti ar savu *profesionālo* sagatavotību, valsts, ekonomikas, izglītības, veselības aprūpes iznīcināšanā, ņemot vērā ievērojamu pieredzi Latvijas tautas pazemošanas un savas tautas izlikšanas ārpus Latvijas Republikas robežām, katru mēnesi izveido jaunu pasākumu veikšanā, veic tādu valsts un tautas politiku? un katru dienu pieņem tādus lēmumus? par LR iedzīvotāju iznīcināšanu. Mūsu izvēlētie *cilvēki*, katru dienu palīdz apglabāt savu valsti, ievērojot agresīvo cilvēku tradīcijas un rituālus. Mūsu ierēdņu ilggadīgā pieredze ļauj veikt tādus darbus augstākajā līmenī. Ir pienācis laiks izbeigt šo ļaunprātīgo vardarbību un *toleranci*. Turklāt valstī ir jāattīsta ekonomika, jāsaglabā jaunieši un jāvakcinē tradicionālās ģimenes vērtības, nevis jāpropagandē izvirdumi, krāpšana, korupcija, zagšana un tā tālāk.
Viens no galvenajiem sabiedrības pārvaldes veidiem ir uzmanības novēršana. Tā vietā, lai sabiedrības uzmanību pievērstu nopietniem lēmumiem, ko pieņem valdošās struktūras, informatīvais lauks tiek piebāzts ar maznozīmīgiem notikumiem. Korupcija tas ir partijas un partijas līderi. Tāpat korupciju atbalsta velētāji un partijas piederība. Esiet politiski aktīvs. Ejiet un balsojiet par jaunu politiku, jaunām partijām, jauniem cilvēkiem! Kur jāmeklē Latvijas tautas ienaidnieki? Kas tie ir?
Balso par jaunām partijām, par jaunu politiku, par jauniem cilvēkiem, piemēram Aldi Gobzemu. Netici tam, kurš tevi vienreiz piekrāpis. Tādi cilvēki tevi apmānīs nākotnē. Atbalsti jaunu politiku, jaunus cilvēkus. Mēģini atdot savu balsi par partiju Jauna Saskaņa. Klausies savu sirdi. Tas tevi nenodos. Atceries, ka zivis pūš no galvas. Netici partijām un cilvēkiem, kas un kuri neattaisno tavu uzticību.
Konstantīns Žiharevs
Посмотреть исходный код:Назад к содержимому