Психология семейных и социальных отношений. - Psiholog Riga|Психологическая помощь рига| Психолог Рига

Не сомневайтесь - я Вам помогу. Психолог Рига

Перейти к контенту

Ticība taisnīgai pasaulei

Psiholog Riga|Психологическая помощь рига| Психолог Рига
Опубликовано вход Domāšanās psiholoģija ·
Tags: Ticībataisnīgaipasaulei.Izveliessavunākotni.KonstantīnsŽiharevs
Psihologija - Izvelies savu nākotni...
  
„Ticība taisnīgai pasaulei”

 Jēdziena „ticība taisnīgai pasaulei” skaidrojums

Mūsdienu demokrātiskā sabiedrība lielā mērā balstās uz vispārpieņemta taisnīguma
 
principiem: tiesiskais taisnīgums (valsts garantēta drošība apmaiņā pret likumpaklausīgu
 
rīcību), ekonomiskais taisnīgums (labi apmaksāts darbs–alga, taisnīgie nodokļi–infrastruktūra, labi sociāli apstākļi lielākajai daļai iedzīvotāju), vismaz konceptuāls sociālpolitiskais taisnīgums (vienlīdzīgas iespējas un tiesības).

Turklāt taisnīgumam ir īpašs statuss, kas ir augstāks par citām normām un vērtībām.
 
Taisnīguma vārdā var tikt leģitimizēta un pat pieprasīta brīvības, dzīvības un laimes
 
zaudēšana – nevienai citai sekulārai vērtībai nav salīdzinoši tik liela spēka (Lerner,
 
2002).

Var teikt, ka ikvienam saprātīgam pieaugušajam piemīt taisnīguma izjūta, kas
 
ir universāla savā būtībā, bet tās izpausmes un saturu ietekmē un nosaka konkrēta
 
kultūra (Fikentscher, 1991).

 
Skaidrojot taisnīguma principa nozīmi, 1965. gadā sociālais psihologs Melvins
 
Lerners radīja konceptu „Ticība taisnīgai pasaulei” („Belief in a Just World”), kas sākotnēji
 
bija paredzēts kā metafora, lai aprakstītu cilvēkiem piemītošu tendenci attīstīt
 
vispārēju taisnīguma izjūtu, nevis kā psiholoģisks konstrukts, par kādu tas šobrīd
 
ir izveidojies (Lerner, 1997). Ticības taisnīgai pasaulei (TTP) hipotēzes būtību var
 
„Ticība taisnīgai pasaulei”: mūsdienu pētījumu virzieni
 
A. Zdanoviča
  
Formulēt kā indivīdiem piemītošu nepieciešamību ticēt, ka viņi dzīvo pasaulē, kurā
 
ikviens saņem to, ko pelnījis, un ikviens ir pelnījis to, ko saņem, turklāt šī vajadzība ticēt taisnīgai pasaulei, visticamāk, rezultēsies ar ticību taisnīgai pasaulei (Hafer &Bègue, 2005).

Teorijas autors (Lerner, 2000) skaidro, ka ticība taisnīgai pasaulei cilvēkos veidojas
 
normālā attīstības procesā: bērni pakāpeniski iemācās atteikties no nekavējošu
 
iegribu apmierināšanas un rīkoties tā, lai sasniegtu kādu laikā attālinātu, bet vērtīgāku
 
mērķi. TTP nodrošina pamatu pārliecībai, ka cilvēki, pat ja ne uzreiz, tomēr
 
saņem to, ko pelnījuši; līdz ar to Lerners (Lerner, 1977) uzskata, ka tas ir pamats
 
t. s. personīgajam līgumam (personal contract) – TTP ļauj cilvēkiem racionalizēt
 
nepieciešamību katru dienu strādāt un veikt ikdienas pienākumus, nesaņemot tūlītēju
 
atlīdzību (Sebby & Johnston, 2012).

 
Līdz ar personīgā līguma attīstību mainās arī indivīda uzvedības motivācija –
 
netiek mēģināts iegūt to, ko „vēlas”, bet to, kas ir „pelnīts” (Maes & Kals, 2002).
 
Pārliecība, ka pasaule ir taisnīga, palīdz uztvert fizisko un sociālo vidi kā stabilas
 
un sakārtotas struktūras. Šādas ticības neesamība radītu grūtības īstenot ilgtermiņa
 
mērķus, kā arī apgrūtinātu sociāli vēlamas uzvedības regulācijas iespējas ikdienā.
 
Ņemot vērā TTP adaptīvo nozīmi, indivīdu var nopietni satraukt situācijas, kas liek
 
apšaubīt šādas taisnīgas un sakārtotas pasaules esamību (Lerner & Miller, 1978).
 
Eksperimentu rezultāti liecina, ka pastāv dažādas metodes, ar kuru palīdzību indivīdi
 
cenšas saglabāt ticību taisnīgai pasaulei, ja tiek konfrontēti ar nevainīgu upuru
 
ciešanām (Lerner, 2000):
 
1) novērotāji, ja viņiem tiek dota iespēja, cenšas palīdzēt un glābt upuri;
 
2) ja šāda iespēja netiek dota, novērotāji var noniecināt upuri (victim deroga‑
 
tion), turklāt, jo lielākas ir upura ciešanas, jo lielāks nosodījums;
 
3) novērotāji, kuri zina, ka upura ciešanas tiek simulētas eksperimentālos nolūkos,
 
paredz, ka naivie novērotāji paudīs līdzjūtību un nenoniecinās upuri;
 
4) upuri netiek noniecināti, ja novērotājiem atgādina sociālās normas attiecībā
 
uz nelaimes gadījumos cietušiem upuriem vai ja novērotājiem jāvērtē sev līdzīgi
 
upuri;
 
5) lai gan novērotāji nenoniecina upurus, kuri ir izteikti līdzīgi pašiem novērotājiem,
 
viņi papildus piepūlas, lai izvairītos no klātesamības šādā situācijā.

 
Secinājumi
 
Viens no pēdējo gadu galvenajiem TTP pētījumu paradigmas attīstības virzieniem
 
ir pāreja uz daudzdimensionālu konstrukta izpratni un praktisku lietojumu, nodalot
 
personīgu ticību taisnīgai pasaulei no vispārējas; ticību taisnīgai pasaulei no
 
ticības netaisnīgai pasaulei, kā arī imanento un galīgo taisnīgumu u. c. Personīgā resursa izpratnē ticība taisnīgai pasaulei var kalpot gan kā aizsardzība pret stresu, gan kā uz sasniegumiem vērstas uzvedības pastiprinātājs. TTP funkcionālā nozīme galvenokārt izpaužas trijos veidos:
iekšējā uzticēšanās
 
sajūtā pret citiem indivīdiem un dzīvi kopumā, kas ļauj plānot nākotni un investēt
 
ilgtermiņa mērķos; asimilācijas funkcijā, kas ļauj vieglāk pārvarēt piedzīvotās netaisnības
 
un veicina augstāku subjektīvo labklājību; kā sociāli vēlamas un taisnīgas
 
uzvedības veicinošs faktors.

1940.–1941. gads
Psihologi un pedagogi - izmaiņas mācību procesā un ideoloģijā piedzīvoja pēc padomju
karaspēka ienākšanas Latvijā un padomju varas nodibināšanas 1940. gada vasarā.
1940./41. mācību gadā situācija mācību iestādēs bija līdzīga – mainījās iestāžu
un struktūrvienību nosaukumi, tās reorganizēja, no darba atlaida tos, kurus neuzskatīja
par lojāliem padomju varai, bet vadītājus vispirms apstiprināja kā vietas izpildītājus,
un mācību gada laikā liela daļa no viņiem tika nomainīta. Tā tas bija arī Latvijas
Universitātē, kuras nosaukums kļuva garāks – Latvijas Valsts universitāte. Ar
1940. gada 1. septembri tika likvidēta Filoloģijas un filozofijas fakultātes Filozofijas
nodaļa, kas jaunajai varai likās reakcionāra un ideālistiska.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2016, 810. sēj

Mums kopā ar Jums ir palikusi pēdējā iespēja glābt mūsu valsti, nosargāt nacionālās intereses un uzlabot katra iedzīvotāja labklājības līmeni...

Taisnīga sociālā politika - samazināt aizsardzības izdevumus un neattaisnotus budžeta izdevumus! Palielināt pensijas, bērnu pabalstus, palielināt finansējumu medicīnas un sociālajām nozarēm un t.t.

Katram cilvēkam, kurš ir pie varas, kuram uzticējās tauta velēšanās laika, kurš pārvalda tautas naudu (nodokļi) - jābūt kriminālai atbildībai par savu tautu un iztērētiem tautas līdzekļiem.
Izvelies savu nākotni...
Посмотреть исходный код:Всегда важно слушать собственное сердце, и ты никогда
не ошибешься — у тебя просто не получится ошибиться!
Приходите, звоните - я Вам помогу, не сомневайтесь.Назад к содержимому