Психология семейных и социальных отношений. - Psiholog Riga|Психологическая помощь рига| Психолог Рига

Не сомневайтесь - я Вам помогу. Психолог Рига

Перейти к контенту

Kāda ir demokrātijas galvenā krāpšana?

Psiholog Riga|Психологическая помощь рига| Психолог Рига
Опубликовано вход Domāšanās psiholoģija ·
Tags: Kādairdemokrātijasgalvenākrāpšana
Kāda ir demokrātijas galvenā krāpšana?

Nekaunīgā minoritāte jau sen ir piešķīrusi sev tiesības veidot politiskās partijas un ievēlēt no savas vidus priekšniekus un uzraugus. Tas nav tikai netaisnīgi, tas ir postoši jebkurai demokrātiskai valstij... Valsts demokrātiskās vadības sistēmas galvenā krāpšana ir tāda, ka visas politiskās partijas visās valstīs pārstāv tikai ļoti nenozīmīgu tautas daļu.
Laikam ir tā? Valsts demokrātiskās vadības sistēmas galvenā krāpšana ir tāda, ka visas politiskās partijas visās valstīs pārstāv tikai ļoti nenozīmīgu tautas daļu. Un, neskatoties uz to, notiek vēlēšanas, ar kurām šī nelielā minoritāte iegūst pilnu likumdošanas un izpildvaru valstī.

Kāpēc tas ir iespējams? Jo demokrātija ir grandioza krāpšana. Un šis vilinājums jau ilgu laiku, bez jebkāda kautrēšanās uzspiež visām pasaules valstīm un tautām. Bet arī demokrātija – tā ir pilnīga bezatbildība par visām savām lietām, kas arī ir speciāli izdomātas parazītu ērtībām. Vēlēšanas vairs nedarbojas.

Laikam ir tā? Valsts demokrātiskās vadības sistēmas galvenā krāpšana ir tāda, ka visas politiskās partijas visās valstīs pārstāv tikai ļoti nenozīmīgu tautas daļu. Un, neskatoties uz to, notiek vēlēšanas, ar kurām šī nelielā minoritāte iegūst pilnu likumdošanas un izpildvaru valstī.

Kāpēc tas ir iespējams? Jo demokrātija ir grandioza krāpšana. Un šis vilinājums jau ilgu laiku, bez jebkāda kautrēšanās uzspiež visām pasaules valstīm un tautām. Bet arī demokrātija – tā ir pilnīga bezatbildība par visām savām lietām, kas arī ir speciāli izdomātas parazītu ērtībām. Vēlēšanas vairs nedarbojas.

Cilvēkiem ar apšaubāmām morālajām īpašībām nav jāieņem valsts amati, ar saviem nevērīgajiem izteikumiem par līdzpilsoņu viņi diskreditē varu. Latvija ir sociāla valsts. Ja valsts nevar un sociāli aizsargāt savus pilsoņus, tā nav valsts...

Ja tu dodies uz varu, tev jākalpo cilvēkiem. Tam jābūt normālam katram valsts ierēdnim, kurš ierodas, vienalga, uz kādu varas līmeni...

Tauta - Nemuļķojies, nedod sevi tik nekaunīgi piemānīt...Un, neskatoties uz to, notiek vēlēšanas, ar kurām šī nelielā minoritāte iegūst pilnu likumdošanas un izpildvaru valstī.
Kāpēc tas ir iespējams? Jo demokrātija ir grandioza krāpšana.

Un šis vilinājums jau ilgu laiku, bez jebkāda kautrēšanās uzspiež visām pasaules valstīm un tautām.

Bet arī demokrātija – tā ir pilnīga bezatbildība par visām savām lietām, kas arī ir speciāli izdomātas parazītu ērtībām. Vēlēšanas vairs nedarbojas.

Kāpēc mūsu valstī notiek vēlēšanas? Ja jūs domājat, ka tauta ir izvēlējusies varu, jūs maldāties.

Īstenībā vara tiek izvēlēta bez jebkādas tautas līdzdalības un ne vēlēšanās. Vēlēšanas ir nepieciešamas tikai tāpēc, lai atsūtītu cilvēkus uz vēlēšanu iecirkņiem un spēlētu statistu lomu.
Citiem vārdiem sakot, uzdevums ir panākt, lai vēlēšanu iecirkņos būtu iespējami vairāk cilvēku ar to, lai pēc tam varētu iedurt sejai statistiku un ziņot, ka “jūs paši izvēlējāties”. Jūs nedomājāt par jautājumu: kāpēc pēc vēlēšanām 10 dienu laikā iznīcina dokumentus? ... Iztikas minimumu Latvijā aizliegts publicēt kopš 2014. gada.
Francijā iztikas minimums ir aptuveni ap 1200 eiro. Nejauciet iztikas minimumu ar minimālo algu...

Latvijas politiķi, kuri meklē popularitāti Lestenē, nekad neieradīsies godināt Latviešu piemiņu, kuri ir nogalināti Zaļā, – viņu stāstā “īsti latvieši” cīnījās ar boļševikiem leģiona Waffen SS sastāvā.

Režisēris Viesturs Kairišs atzina, ka pašreizējos izaicinājumos ar mantojuma veidošanu Latvijā lielā mērā vainīga okupācija.. un tās sekas …? Vai baidies, ka tiks pilnībā likvidēts obligātā elektroenerģijas iepirkuma komponents? Ka siltumenerģija apsildīs iedzīvotājus, nevis radīs lielākajai daļai iedzīvotāju trīskāršus tarifus? Ka šodienas elektroenerģijas tarifa vietā līdz 32 eiro centiem kilovatu stundā atgriezīsies 5 -6 centi?

Šodien daudzi darba devēji Latvijā ierodas caur Poliju. Jo poļiem nav tik stingra darba kārtība no trešajām valstīm, un nodokļi ir mazāk. “mūsdienu manipulatīvajā pasaulē, kad mēs redzam, ka ar (faike) ziņam cenšas ietekmēt cilvēku domāšanu, stāstot nepatiesību un pusplandu, tas, ir cilvēktiesību pārkāpums, bet Otrkārt - ļoti liels sabiedrības drošības apdraudējums,” norāda tiesībsargs Juris Jansons.

Dezinformācija attiecas arī uz uzņēmējsabiedrībām un politiskajām interesēm, nereti šie mērķi ir apvienoti, lai iegūtu peļņu. “kritiskā domāšana nebūs pieejama un saprotama ikvienam valsts ierindniekam (iedzīvotājam), nevar katru cilvēku jau rīt to iemācīt. Tas prasīs ilgus gadus. Un tam jābūt aktuālam un pastāvīgi,” paziņoja Aizsardzības ministrijas Karagūstekņu sabiedrisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.

Latvijā - Parex bankas afērai, kurā valdība akli izpildīja ārvalstu banku noteikumus. Rezultātā Latvijas ekonomika piedzīvoja smagāko recesiju pasaulē. Lai sameklētu iztikas līdzekļus valsti bija spiesta pamest trešdaļa darbaspējīgo iedzīvotāju, tika izšķirtas desmitiem tūkstošu ģimeņu, bērni palika bez vecākiem.

Tautsaimniecības zaudējumi 10 gadu laikā, pēc dažādiem aprēķiniem sastāda apmēram 60-90 miljardu eiro. Valsts parāds pašreiz ir sasniedzis 10,8 miljardu eiro. Un šo visu politiķi nosauca par "Veiksmes stāstu"!

Latvijā nav elementāras izpratnes par nodokļu lielumu valstī, nav aprēķinu par kopējo nodokļu slogu, neapliekamā minimuma apmēra nozīmi iedzīvotāju nevienlīdzības ienākumu mazināšanā.

Nav ekonomiski pamatota PVN likme pārtikas precēm, kas Latvijā ir viena no lielākām pasaulē.
Kāpēc Latvijas vidējai algai 1000 eiro ir lielākie darba algas nodokļi
Eiropā un tie ir gandrīz četras reizes lielāki nekā Lielbritānijā vai Īrijā?
LR Nav aprēķināts kopējais nodokļu un nodevu slogs, kurš faktiski darba ņēmējiem, maksājot valsts noteiktos 15 nodokļus un 115 valsts nodevas, pārsniedz 70% apmēru, bet minimālajai algai ir uz 60% robežas. Veidojot tā saucamo progresivitāti darba algām, progresīvā nodokļa likmes neattiecas uz 80% darba ņēmējiem.

Lielākie darba algas nodokļi, Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente, Sadales tīkla tarifi, akcīzes nodokļa likmes degvielai, gāzes un ūdens cenas, autotransporta nodevas – tie ir daži no FM pasākumiem lai mazinātu iedzīvotāju ienākumus, lai uzņēmumi būtu mazāk konkurētspējīgāki, lai vairāk cilvēku pamestu šo valsti.

Finanšu ministrijas augstāko amatpersonu darbībā ir acīmredzama ļaunprātīga, viņi izveidojuši absurdu ekonomisko politiku, jo to nosaka starptautiskās finanšu korporācijas un kura mērķis sagraut Latvijas valsts ekonomiku, lai Latvija būtu ES depresīvā perifērija.

Pienācis laiks, valsts drošības iestādēm noskaidrot Finanšu ministrijas amatpersonu ekonomiskās darbības sabotāžas mērķus!

Pašreizējā Latvijas nodokļu politika nav labvēlīga ekonomikas izaugsmei teica Raimonds Niperis sava raksta.

LR nodokļus veidojuši profesionāļu komanda '' ekonomisti "ar tiešu nolūku – bremzēt valsts tautsaimniecību. Pasaulē ir vispārpieņemti nodokļu sistēmas veidošanas četri pamatprincipi :
. Taisnīgai, kur visi maksā vienādi.
. Skaidrai- nav pieļaujami izņēmumi.
. Saprotamai, ikviens izprot par ko maksā.

Vai Jums ir ticība tam - kas notiek Latvijā?...

„Ticība taisnīgai pasaulei”
Jēdziena „ticība taisnīgai pasaulei” skaidrojums
Mūsdienu demokrātiskā sabiedrība lielā mērā balstās uz vispārpieņemta taisnīguma
principiem: tiesiskais taisnīgums (valsts garantēta drošība apmaiņā pret likumpaklausīgu
rīcību), ekonomiskais taisnīgums (labi apmaksāts darbs–alga, taisnīgie nodokļi–infrastruktūra, labi sociāli apstākļi lielākajai daļai iedzīvotāju),
vismaz konceptuāls sociālpolitiskais taisnīgums (vienlīdzīgas iespējas un tiesības).
Turklāt taisnīgumam ir īpašs statuss, kas ir augstāks par citām normām un vērtībām.
Taisnīguma vārdā var tikt leģitimizēta un pat pieprasīta brīvības, dzīvības un laimes
zaudēšana – nevienai citai sekulārai vērtībai nav salīdzinoši tik liela spēka (Lerner,
2002). Var teikt, ka ikvienam saprātīgam pieaugušajam piemīt taisnīguma izjūta, kas
ir universāla savā būtībā, bet tās izpausmes un saturu ietekmē un nosaka konkrēta
kultūra (Fikentscher, 1991).

Всегда важно слушать собственное сердце, и ты никогда
не ошибешься — у тебя просто не получится ошибиться!
Приходите, звоните - я Вам помогу, не сомневайтесь.Назад к содержимому